FTP

Gene6 FTP Server

Download Gene6 FTP Server

Gene6 FTP Server là chương trình Windows FTP bảo mật chuyên nghiệp, với các tính năng về tốc độ, độ ổn định và khả năng tuỳ biến cao


Baby FTP Server

Download Baby FTP Server

Baby FTP Server là một phần mềm miễn phí giúp bạn chia sẻ một thư mục trên máy tính thông qua giao thức FTP


FileZilla Server

Download FileZilla Server

FileZilla Server là phần mềm miễn phí mã nguồn mở cho phép bạn tự tạo lập và cấu hình FTP Server.


Cute FTP Professional

Download Cute FTP Professional

CuteFTP Professional là phần mềm để chuyển files qua nhiều giao thức internet giữa máy tính của bạn tới các máy tính bất kỳ một cách an toàn và hiệu quả.


FlashFXP

Download FlashFXP

FlashFXP là một công cụ truyền tệp tin qua giao thức FTP, có một giao diện trực quan, ngay cả người không am hiểu về công nghệ cũng có thể sử dụng dễ dàng.

  • Windows
  • 5.32 MB
  • 86
  • 5.1.0 Build 3848

FireFTP for Firefox

Download FireFTP for Firefox

FireFTP for Firefox có khả năng kết nối dễ dàng với các máy chủ FTP và có nhiều tính năng như so sánh thư mục, đồng bộ thư mục, SFTP, mã hóa SSL,…

  • Windows
  • 853.41 KB
  • 77
  • 2.0.24.1-signed

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com