FTP

Odin Secure FTP Expert

Download Odin Secure FTP Expert

Odin Secure FTP Expert có thể truyền các file giữa máy tính cục bộ và một máy chủ trên Internet, tích hợp trình duyệt, truyền giữa các trang…


FTP Password Recovery

Download FTP Password Recovery

FTP Password Recovery có thể dễ dàng khôi phục tất cả tên người dùng và mật khẩu bị mất hoặc người dùng quên được lưu trữ bởi phần mềm FTP.


Classic FTP

Download Classic FTP

Classic FTP là chương trình máy khách FTP dễ sử dụng, cho phép bạn có thể xem, chỉnh sửa, upload, download và xóa các file từ một website nào đó hoặc mạng.


Hitonic WebSite Uploader

Download Hitonic WebSite Uploader

Hitonic WebSite Uploader là phần mềm đơn giản dành cho chuyên gia web hoặc người dùng khác, những ai thường xuyên đăng tải các file theo giao thức FTP.


SiteVault Pro

Download SiteVault Pro

SiteVault Pro là phần mềm sao lưu một trang web rất hữu ích cho phép bạn dễ dàng sao lưu trang web của bạn thường xuyên.


Selteco FTP

Download Selteco FTP

Selteco FTP 5.0 là một phần mềm mạng, cho phép download và upload các file lên website, tạo và duyệt các thư mục trên máy chủ web của bạn.


JFileDownload

Download JFileDownload

JFileDownload là add-on hỗ trợ download các tập tin và thư mục trên FTP hoặc HTTP.Có thể phục hồi việc chuyển tải bị hỏng và bị ghi đè lên tải trùng lặp.


FTP Rush Portable

Download FTP Rush Portable

FTPRush 2.1.5 là một client FTP/FXP/SFTP/TFTP nhanh chóng, tin cậy, mạnh mẽ và rất dễ sử dụng cho người dùng Windows.


FTP Replication Monitor

Download FTP Replication Monitor

FTP Replication Monitor 3.0.10 là phần mềm backup file, tạo bản sao và đồng bộ hóa từ các máy chủ FTP/TFTP sang các máy tính cục bộ hoặc trong mạng.


Xlight FTP Server

Download Xlight FTP Server

Xlight FTP Server là phần mềm FTP Server chạy trên Windows với khả năng hoạt động cao và dễ sử dụng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com