Phần mềm Tiện ích

SpeedFan

Download SpeedFan

SpeedFan tích hợp chíp điều khiển hỗ trợ người dùng theo dõi điện áp, nhiệt độ và tốc độ quạt CPU trong máy tính với.


SUMo

Download SUMo

Sumo là ứng dụng miễn phí cho Windows được thiết kế để giúp bạn giữ cho các phần mềm luôn được cập nhật thường xuyên và hoàn toàn tự động.


PC WorkBreak

Download PC WorkBreak

PC WorkBreak là phần mềm cung cấp cho bạn những nhắc nhở thích hợp để giảm nguy cơ bị căng thẳng liên tục.


GPU Z

Download GPU Z

GPU-Z là tiện ích giúp bạn kiểm tra chi tiết các thông sổ của Card màn hình bạn đang sử dụng.


StatWin Pro

Download StatWin Pro

StatWin Pro là công cụ giúp bạn theo dõi giám sát máy tính dựa trên việc thu thập phân tích số liệu các hoạt động của máy tính


Navicat for SQL Server

Download Navicat for SQL Server

Navicat for SQL Server là phần mềm được hỗ trợ người dùng làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server một cách dễ dàng.


QuickMove

Download QuickMove

QuickMove là phần mềm chuyển file tới thư mục với tốc độ di chuyển nhanh.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com