Phiên bản

7.6.12

Dung lượng

5.14 MB

Bản quyền

Miễn phí dùng thử (30-Days) - Giá: 25 USD

Lượt tải

1.934

Hệ điều hành

Windows

DupScout – Phần mềm tìm và loại bỏ tập tin trùng lặp

DupScout là giải pháp hữu hiệu để hỗ trợ người sử dụng trong việc tìm kiếm tập tin trùng nhau trong ổ đĩa, thư mục, chia sẻ network hay thiết bị lưu trữ NAS. Bạn có thể xem lại những tập tin trùng nhau đã được tìm thấy, tạo báo cáo, thay thế tập tin trùng nhau với shortcut hoặc đường link, di chuyển chúng tới thư mục khác, nén và di chuyển hoặc xóa toàn bộ tập tin trùng lặp.

DupScout còn cho phép bạn lưu trữ báo cáo dưới định dạng HTML, văn bản, Excel CSV, PDF và XML. Người sử dụng nhiều kinh nghiệm có thể xuất báo cáo từ nhiều server khác nhau tới một cơ sở dữ liệu SQL tập trung đồng thời thực hiện thao tác phân tích xu hướng lịch sử.

dupscout_gui_context_menu

Tính năng:

Tìm kiếm tập tin trùng nhau

Cách đơn giản nhất để tìm tập tin trùng nhau trong thư mục là nhấn nút ‘Duplicates‘ được đặt ở góc trên cùng bên trái của thanh công cụ chính. Trên hộp thoại profile, nhập một hoặc nhiều ổ đĩa hay thư mục để tìm kiếm trong đó và nhấn nút ‘Search‘ để bắt đầu tiến trình tìm kiếm.

Tùy thuộc vào lượng tập tin cần tìm kiếm, tiến trình nhận diện tập tin trùng nhau có thể mất vài giây cho 10 tập tin cho tới vài giờ nếu hệ thống tập tin lớn chứa hàng triệu tập tin. Trong tiến trình này, DupScout sẽ hiển thị hộp thoại tiến trình chỉ rõ số lượng tập tin đã xử lý, số lượng tập tin trùng nhau đã tìm thấy và lượng không gian lưu trữ bị lãng phí.

Khi tiến trình kết thúc, DupScout sẽ hiển thị danh sách toàn bộ các tập tin trùng nhau được sắp xếp theo lượng không gian lưu trữ bị lãng phí. Đối với từng tập hợp tập tin trùng nhau, DupScout sẽ hiển thị tên của tập tin gốc được chọn hiện tại, thao tác xóa được chọn hiện tại, số lượng tập tin trùng nhau trong tập hợp, kích thước từng tập tin và lượng không gian lưu trữ bị lãng phí bởi các tập tin đó.

dupscout_pie_chart_disk_space

Xóa tập tin trùng nhau

DupScout cho phép bạn lựa chọn các tập tin gốc nên giữ lại và xóa những tập tin trùng nhau để giải phóng không gian lưu trữ bị lãng phí. Bạn có thể xóa tập tin trùng nhau đã lựa chọn hoặc di chuyển chúng tới thư mục khác hoặc đĩa sao lưu. Thêm vào đó, DupScout Pro còn cho phép thay thế tập tin trùng nhau với đường link tới tập tin gốc trong từng tập hợp tập tin trùng nhau cụ thể.

Để lựa chọn thao tác xóa tập tin trùng nhau phù hợp, hãy lựa chọn một hoặc nhiều tập hợp tập tin trùng nhau, nhấn chuột phải và lựa chọn thao tác xóa cần thiết. Theo mặc định, DupScout sẽ lựa chọn tập tin cũ nhất trong từng tập hợp để làm tập tin gốc. Thêm vào đó, bạn có thể lựa chọn tập tin bất kỳ trong từng tập hợp để làm tập tin gốc.

Hộp thoại tập hợp hiển thị toàn bộ các tập tin trùng nhau trong một tập hợp và cho phép bạn lựa chọn thao tác xóa thủ công cũng như tập tin gốc. Để thay đổi tập tin gốc cho tập hợp tập tin trùng nhau, click lên mục tập hợp trong danh sách, lựa chọn tập tin sẽ làm tập tin gốc, nhấn chuột phải và chọn ‘Set as Original‘.

Lưu ý: Có số lượng lớn các tập tin trùng nhau trong thư mục hệ thống Windows rất cần thiết cho hoạt động chuẩn xác của hệ điều hành. Toàn bộ những tập tin trùng nhau được đặt trong thư mục hệ thống Windows và các thư mục cụ thể của ứng dụng khác không thể xóa bỏ và tốt nhất không động vào những tập tin này.

dupscout_network_discovery

Lập danh mục và lọc tập tin trùng nhau

DupScout cho phép lập danh mục các tập tin trùng nhau đã tìm thấy theo phần mở rộng tập tin, loại tập tin, kích thước, user name, thời gian tạo tập tin, thời gian thay đổi cuối cùng,… Sau khi hoàn tất quá trình quét ổ đĩa hoặc thư mục cụ thể, DupScout sẽ thực hiện lập danh mục tập tin tự động và điền vào danh sách các danh mục tập tin đã tìm thấy, được đặt ngay bên dưới danh sách các tập hợp tập tin trùng nhau trong giao diện GUI chính.

Theo mặc định, DupScout lập danh mục tất cả các tập tin theo phần mở rộng và hiển thị danh sách tất cả các dạng phần mở rộng tập tin đã tìm thấy được sắp xếp theo lượng khoảng trống ổ đĩa đã sử dụng. Đối với mỗi danh mục, DupScout hiển thị số lượng tập tin, lượng khoảng trống ổ đĩa đã sử dụng và phần trăm khoảng trống ổ đĩa tương ứng cho các danh mục tập tin khác. Sử dụng hộp kết hợp ‘Categories‘ để lập danh mục tập tin theo loại, thời gian truy cập cuối cùng, thời gian tạo hay thay đổi cuối cùng.

Danh mục tập tin và bộ lọc tập tin tùy chỉnh

Ngoài các bộ lọc tập tin tích hợp, DupScout cung cấp khả năng cấu hình trước một hoặc nhiều bộ lọc tập tin tùy chỉnh dựa theo nhu cầu cụ thể của người sử dụng. Để chỉnh sửa bộ lọc file, lựa chọn trình xem bộ lọc tập tin tùy chỉnh, nhấn chuột phải qua trình xem đó và lựa chọn mục ‘Edit Custom Filters‘.

Để thêm bộ lọc tập tin tùy chỉnh mới, nhấn nút ‘Add‘, nhập tên bộ lọc và cài đặt một hoặc nhiều quy tắc ghép tập tin xác định loại hoặc nhóm tập tin sẽ hiển thị. Để chỉnh sửa bộ lọc đó, lựa chọn nó trong hộp thoại và nhấn nút ‘Edit‘.

Khi hoàn tất cấu hình bộ lọc tập tin tùy chỉnh, tắt hộp thoại đi và DupScout sẽ phân tích các tập tin trùng nhau được hiển thị hiện tại và hiển thị danh sách bộ lọc tập tin tùy chỉnh được xác định bởi người dùng và được sắp xếp theo lượng dữ liệu và số lượng tập tin trùng nhau phù hợp với bộ lọc.

Hiển thị biểu đồ tập tin trùng nhau

Công cụ tìm kiếm tập tin trùng nhau của DupScout cung cấp nhiều dạng biểu đồ hình chiếc bánh với khả năng hiển thị số lượng trùng nhau và lượng khoảng trống ổ đĩa lãng phí trên từng phần mở rộng, loại tập tin, kích thước tập tin, chủ sở hữu tập tin, lần truy cập cuối cùng, thời gian tạo và thay đổi. Để mở hộp thoại biểu đồ, nhấn nút ‘Charts‘ được đặt trên thanh công cụ chính.

dupscout_network_discovery_search

Lưu trữ báo cáo HTML, PDF, Excel CSV, văn bản và XML

DupScout cho phép lưu trữ báo cáo tập tin trùng nhau thành định dạng HTML, PDF, Excel CSV, văn bản và XML. Để lưu trữ báo cáo tập tin trùng nhau, tìm kiếm các tập tin trùng nhau trong một hoặc nhiều ổ đĩa hay thư mục và nhấn nút ‘Save’ được đặt trên thanh công cụ chính.

Trên hộp thoại ‘Save Report’ nhập tên báo cáo, xác định tên tập tin để lưu trữ báo cáo đó và lựa chọn một trong các định dạng sau: HTML, PDF, Excel CSV, văn bản hay XML. Theo mặc định, DupScout sẽ lưu trữ báo cáo tập tin trùng nhau có chứa 10.000 tập hợp tập tin trùng nhau được sắp xếp theo lượng khoảng trống ổ đĩa trùng nhau.

Xuất báo cáo ra cơ sở dữ liệu SQL

DupScout Ultimate và DupScout Server cho phép gửi báo cáo tập tin trùng nhau vào cơ sở dữ liệu SQL tập trung thông qua giao diện cơ sở dữ liệu ODBC. Các bản báo cáo có thể được gửi tới cơ sở dữ liệu SQL sử dụng ứng dụng GUI chính hoặc công cụ dòng lệnh, có thể được dùng để thực hiện các hoạt động nhận diện trùng lặp định kỳ trên nhiều server hoặc máy tính desktop trong khi gửi toàn bộ các báo cáo tới cơ sở dữ liệu SQL tập trung.

Tìm kiếm tập tin trùng nhau trên từng server

DupScout cung cấp khả năng gửi báo cáo tập tin trùng nhau từ nhiều server và máy tính desktop vào một cơ sở dữ liệu SQL tập trung, phân tích báo cáo và hiển thị nhiều dạng biểu đồ cho thấy lượng khoảng trống ổ đĩa trùng nhau và số lượng trùng lặp trên host cho phép bạn có cái nhìn sâu sắc về số lượng tập tin trùng nhau trong toàn công ty.

Tìm kiếm tập tin trùng lặp trên từng user

DupScout cho phép phân tích các tập tin trùng nhau được sở hữu bởi nhiều user và được tìm thấy trên một hoặc nhiều server hay máy tính để bàn và hiển thị biểu đồ cho thấy lượng khoảng trống ổ đĩa trùng lặp và số lượng tập tin trùng nhau trên từng user.

Biểu đồ lịch sử tập tin trùng nhau

Các admin IT được cung cấp tùy chọn hiển thị biểu đồ lịch sử cho biết số lượng tập tin trùng nhau và lượng khoảng trống ổ đĩa bị lãng phí trong một hay nhiều server hoặc máy tính để bàn thay đổi theo thời gian.

dupscout_server_client_gui

Quản lý báo cáo tự động

DupScout cho phép lưu trữ số lượng báo cáo được xác định bởi user trong thư mục báo cáo hoặc cơ sở dữ liệu SQL trong khi tự động xóa các bản báo cáo cũ và giải phóng khoảng trống ổ đĩa. Những tính năng này đặc biệt hữu ích đối với thao tác tìm kiếm tập tin trùng nhau tự động hoàn toàn khi người dùng cần lưu trữ lịch sử tập tin báo cáo trong thư mục báo cáo hoặc lịch sử báo cáo trong cơ sở dữ liệu SQL. Theo mặc định, đối với thao tác tìm kiếm tập tin trùng nhau được cấu hình tự động lưu trữ báo cáo, DupScout sẽ giữ 100 bản báo cáo mới nhất.

Tìm kiếm tập tin trùng nhau trong nhiều ổ đĩa hoặc thư mục

DupScout có khả năng tìm kiếm tập tin trùng nhau trong nhiều ổ đĩa, thư mục hoặc chia sẻ network. Để nhận diện các tập tin trùng nhau tại nhiều địa điểm, hãy mở hộp thoại profile tìm kiếm tập tin trùng nhau và xác định toàn bộ ổ đĩa, thư mục và/hoặc chia sẻ network cần xử lý.

Tìm kiếm loại tập tin trùng nhau cụ thể

DupScout cho phép bạn tìm kiếm loại tập tin trùng nhau cụ thể thông qua việc sử dụng tập hợp các quy tắc ghép tập tin. Ví dụ, user có thể tìm kiếm toàn bộ các dạng hình ảnh trùng nhau với kích thước tập tin lớn hơn 10MB đã được thay đổi trong tháng trước.

Yêu cầu phần mềm / Cấu hình:

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/8/Server 2012/8.1

Ứng dụng tương tự


Vole Windows Expedition là phần mềm quản lý tập tin trên máy tính một cách hiệu quả…

iFunbox là ứng dụng hữu ích được thiết kế để giúp quá trình chuyển dữ liệu giữa iPhone, iPad, iPod touch và máy tính diễn ra dễ dàng và nhanh chóng.

Beyond Compare là trình quản lý tập tin tiên tiến tích hợp nhiều công cụ mạnh mẽ để giúp người sử dụng so sánh tập tin, thư mục, tài liệu văn bản…

Bình luận

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị ra bên ngoài. Vui lòng điền thông tin vào mục được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và các thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com