Thời tiết

PocketWeather – #1 Weather App

Download PocketWeather – #1 Weather App

PocketWeather for iOS là ứng dụng dự báo thời tiết bỏ túi tiện ích, giao diện đẹp và miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.

 • iOS
 • 35.7 MB
 • 1.690
 • 7.3.2

iWeather – USA and World Weather Forecasts

Download iWeather – USA and World Weather Forecasts

iWeather for iOS là ứng dụng dự báo thời tiết chuẩn xác, tin cậy cho nước Mỹ và các khu vực khác trên thế giới, được cung cấp miễn phí trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch.

 • iOS
 • 24.9 MB
 • 2.102
 • 2.4

Wthr : Intuitive Weather

Download Wthr : Intuitive Weather

Wthr for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một ứng dụng thời tiết cải tiến, giao diện đẹp và hoàn toàn miễn phí.

 • iOS
 • 26.6 MB
 • 1.958
 • 3.3

Weathercube – Gestural Weather

Download Weathercube – Gestural Weather

Weathercube for iOS là ứng dụng dự báo thời tiết tiện lợi, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.

 • iOS
 • 14.2 MB
 • 1.840
 • 1.5.1

Yahoo Weather

Download Yahoo Weather

Yahoo Weather for iOS là ứng dụng dự báo thời tiết chuẩn xác với giao diện đẹp mắt và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.

 • iOS
 • 64.0 MB
 • 2.700
 • 1.7.1

CityWeather

Download CityWeather

CityWeather for iOS là ứng dụng thời tiết miễn phí cho iPhone, iPad và iPod Touch.

 • iOS
 • 59.5 MB
 • 2.440
 • 6.11

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com